شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در چالوس

شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. برای ثبت شرکت سهامی خاص در چالوس باید توجه کنید که تعداد افراد لازم برای این امر نباید کم تر از 5 نفر شود. سه نفر از افراد باید سهام شرکت را در اختیار داشته باشند و دو نفر بازرس های اصلی و جایگزین شوند. البته تعداد سهام داران حداقل سه نفر است و قطعاَ می تواند بیش از این هم باشد. مسئولیت صاحبان سهام به میزان مبلغ اسمی سهام آن ها است. درباره مبلغ اسمی باید گفت که این مبلغ، مبلغی است که بر روی برگه سهم نوشته شده است و ربطی به ارزش واقعی سهام ( که ممکن است در طول زمان تغییر کند ) ندارد. یکی دیگر از شروط ثبت شرکت سهامی خاص این است که عبارت شرکت سهامی خاص پیش یا پس از نام شرکت بلافاصله ذکر شود و این امر برای همه اوراق، آگهی ها و اسناد رسمی شرکت لازم الاجراست. همچنین درباره سرمایه شرکت لازم به ذکر است که سرمایه شرکت سهامی خاص نیز مانند شرکت با مسئولیت محدود نباید از 100 هزار تومان کم تر شود. همچنین سهام شرکت را نمی توان در بازار بورس عرضه کرد و به راحتی آن را معامله کرد.
مضاف بر این موارد، باید روزنامه ای کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردد. لازم به ذکر است که مدت مدیریت هر مدیر در شرکت سهامی خاص دو سال است که البته این مقدار قابل تمدید است.