نام استارتاپ: Vadiro
وب سایت: vadiro.com
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: گردشگری الکترونیک
نام صاحب استارتاپ: راهکار سرزمین هوشمند
توضیح بیشتر:
استارتاپ وادیرو با پیشینه دو سال سابقه با عنوان ” خانه مسافر” از دی ماه ۱۳۹۶ به صورت فعال، آغاز به کار کرد.
این استارتاپ، دارای بیشترین تعداد خانه و اقامتگاه ثبت شده در بین استارتاپ های مشابه می باشد.