نام استارتاپ: کتاب ادز
وب سایت: ketabads.ir
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: نیازمندی تخصصی کتاب
نام صاحب استارتاپ: رضا محمدی
توضیح بیشتر:
سایت کتاب ادز مرجعی برای معرفی کتابهای ناشران به دوستداران فرهنگ و ادب و کتاب به صورت رایگان می باشد.ناشران می توانند کتابهای منتشر شده را به صورت رایگان ثبت کرده و در معرض دید علاقمندان کتاب قرار دهند
کتاب ادز | مرجع نیازمندیهای کتاب