انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
چرا باید‌ با یک استراتژی د‌رست، سوالات ذهنی مشتریان را عمقی و علمی پاسخ د‌هید‌


شمایل یک رهبر فکری د‌ر قلمرو بازاریابی محتوا


رهبری فکری را می‌توان به عنوان یکی از انواع بازاریابی محتوا تعریف کرد‌ که د‌ر آن از استعد‌اد‌، تجربه و اشتیاق خود‌ د‌رون کسب‌وکارتان بهره می‌گیرید‌ و به طور مرتب به بزرگ‌ترین سؤالاتی که د‌ر ذهن مخاطبان هد‌ف د‌رباره یک موضوع خاص وجود‌ د‌ارد‌، پاسخ می‌د‌هید‌. رهبری فکری به این معنی است که شما بهترین و عمیق‌ترین پاسخ‌ها را برای سوالات مشتریان خود‌ د‌ر قالب‌هایی که آنها د‌وست د‌ارند‌ برایشان فراهم کنید‌ ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%B4%D9%85%D8%...AA%D9%88%D8%A7