نام استارتاپ: بروبه

وب سایت: .borobe.com
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: پورتال جهانگردی و گردشگری
نام صاحب استارتاپ: مهدی ایمنی
توضیح بیشتر:
پورتال جهانگردی و گردشگری بروبه راهی است برای ثبت مشخصات آژانس های مسافرتی و خدمات گردشگری ، هتل ها ، تور لیدرها ، گروه های گردشگری ، مراکز مربوط به خدمات گردشگری و همچنین عمومی علاقه مندان به منظور ارتقا سطح گردشگری کشور .