نام استارتاپ: سرزمین حمص Hummus Land
وب سایت: hummusland.ir
سال تاسیس: ۱۳۹۷
موضوع: تولید محصولات غذایی ارگانیک
نام صاحب استارتاپ: حسن بهزادنژاد
توضیح بیشتر:
فعالیت ما حول تولید و عرضه محصولات غدایی ارگانیک و دارای خواص دارویی فراوان همراه با طعم و مزه های جادویی و متفاوت و الهام گرفته از غذاهاو طعم هایی است که مردمان و ملل مختلف جهان از آن بهره مند میباشند ساخته و عرضه میگردد. بطوری که شروع فعالیت ما با تولید حمص و متبّل که در میان مردمان سواحل مدیترانه و دیگر کشورهای عربی بسیار معروف و پرطرفدار است آغاز شده است .