نشانی اینترنتی – مخفف عبارت uniform resource location می باشد که شکل ساختار یافته یک آدرس اینترنتی می باشد.برای مثال example.com/m/guide یک url است.تمام مثال های زیر یک url هستند.url در بالای مرورگر ها به ازای هر پنجره و tab نمایش داده می شود.
http://example.com/x/y/guide
http://example.com/index.php?id=50&name=mobile
http://example.com/file.html
http://www.example.com/advertise.aspx
http://university.com/portal.jsphttps://www.google.com/url?sa=i&rct=...49881184169394