لینک هایی که متنی ندارند و داخل آنها تصویر است.تبلیغات بنری لینک های عکس محسوب می شوند.

https://www.marccx.com/featured/5-wh...iques-in-2015/