مسئولیت هر شریک :
هر شریک فقط به میزان سرمایه ای که با خود به شرکت آورده در برابر دیون و تعهدات شرکت مسئول است. ( م 94 ق. ت ) بنابراین، از این نظر شرکت با مسئولیت محدود شبیه شرکت سهامی است. البته این اصل استثنایی نیز دارد ؛ یعنی در برخی موارد شریک در شرکت با مسئولیت محدود، شریک ضامن تلقی شده و مسئول تادیه کلیه دیون شرکت است که این استثنائات عبارتند از :
1- وقتی در نام شرکت، عبارت " با مسئولیت محدود " قید نشده باشد که در این صورت مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث به خاطر دیون شرکت، مسئولیت تضامنی می شود. ( م 95 ق. ت )2- وقتی که اسم شرکت متضمن نام یکی از شرکا باشد که در این صورت شخص مذکور در برابر اشخاص ثالث مسئول تادیه کلیه دیون است. ( م 95 ق. ت )3- شرکا بابت قیمتی که برای سهم الشرکه های غیر نقدی تعیین کرده اند، مسئولیت تضامنی دارند ؛ بنابراین اگر سهم الشرکه های غیرنقدی به مبلغی بیش از قیمت واقعی شان تقویم شده باشند، شرکا نسبت به مابه التفاوت قیمت واقعی و قیمت تقویم شده مسئولیت تضامنی دارند. ( م 98 ق. ت )
4- در صورت بطلان شرکت با مسئولیت محدود، آن دسته از شرکایی که بطلان مستند به عمل آن هاست و نیز نظار و مدیرانی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده اند، اگر مرتکب تقصیر شده باشند، در مقابل زیان دیدگان مسئولیت تضامنی دارند. ( م 101 ق. ت )تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود : ( م 94 ق. ت )
حداقل 2 شخص، چه حقیقی یا حقوقی می باشد .
اسم شرکت با مسئولیت محدود :
1- در اسم شرکت باید عبارت " با مسئولیت محدود " قید شود، مهم این است که بلافاصله قبل یا بعد از نام شرکت، این عبارت درج شده باشد. در ماده 95 ق. ت ضمانت اجرای تخلف از این الزام چنین بیان شده است که در صورت عدم درج عبارت با مسئولیت محدود در نام شرکت، شرکت در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن است ؛ اما باید توجه داشت که منظور قانون گذار فقط این بوده که مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث، تضامنی می شود؛ یعنی شرکا نسبت به کلیه دیون شرکت مسئولیت دارند؛ بنابراین سایر احکام شرکت تضامنی مانند شیوه نقل و انتقال سرمایه و شیوه انحلال نسبت به آن جاری نیست.

ادامه این مقاله را از اینجا بخوانید