به معنی کرم و مزاحم می باشد.در سئو به هر چیزی که ایجاد مزاحمت کند گفته می شود.برای مثال یک محتوای کپی و سرشار از کلمات کلیدی که برای کاربر مفید نیست یک محتوای اسپم تلقی می شود.لینک از سایتی بی اعتبار که خود در قعر چاه است و در همه صفحات آن تکرار شده است یک لینک اسپم است.ایجاد کامنت تشکر، صرفا جهت ایجاد لینک، یک عمل اسپم محسوب می شود.نتیجه ای که در نتایج موتور جستجو ظاهر می شود اما ربطی به عبارت جستجو شده ندارد یک صفحه اسپم تلقی می شود.

هر گونه کار اسپم توسط spammer به منظور کسب سود و بهره مانند دور زدن موتر جستجو و اهداف دیگر انجام می شود و معمولات در روش های کلاه سیاه کاربرد دارد.
https://www.weimerdesign.com/underst...ding-seo-spam/