کلاه سیاه در هر حوزه ای به معنی بد و ناپاک و مخرب و گاها آشکارا (تابلو) عمل کردن تلقی می شود.
در سئو به کلیه روش های غیر معمول و اسپم جهت دور زدن موتور جستجو و فریب آن و حرکت بر خلاف توصیه های موتور جستجو، کلاه سیاه گفته می شود.در حقیقت می توان نام آن را شیطتنت و لجبازی با گوگل نامید.


https://www.adityathebe.com/blog/ads...ck-hat-method/