کلاه سفید، در هر حوزه ای به معنی سالم و پاک عمل کردن تلقی می شود.
در سئو به کلیه روش هایی که کاملا مطابق با قوانین موتورهای جستجوست (گوگل) و قصد دور زدن و فریب آنها نیست و هیچ گونه فرایند اسپم انجام نمی شود، کلاه سفید می گویند.کلاه سفید در حقیقت به این معنی است که هر چیزی گوگل گفت بگویید چشم.
https://www.signalz.com/blog/seo-eti...google-penalty