موتور های جستجو به خصوص گوگل، نتایج را شخصی سازی می کنند.برای مثال شما چندین بار از سایتی بازدید کرده اید و در تاریخچه و cache مرورگر شما اطلاعاتی از آن سایت ذخیره شده است.گوگل متوجه می شود شما به ان سایت علاقه دارید.لذا ممکن است آن سایت را در صدر نتایج خود با عبارتی مرتبط برای شما نشان دهد.اگر از سیستم دیگری جستجو کنید نتایج تغییر می کند.login بودن شما در گوگل نیز در این موضوع تاثیر گذار است.همچنین ip کشور جستجو کننده.اگر فیلتر شکن روشن کنید نتایج متفاوتی خواهید دید.چون ip کشور جستجو کننده تغییر کرده است.


https://www.slideshare.net/searchran...-con-nola-2013