کلا cache به معنی انبار ذخیره چند نوع است و در کل باعث افزایش سرعت می شوند.cache داده ذخیره شده ای است که باعث می شود اطلاعات مجددا از منبع، فراخوانی نشوند.خاصیت خوب آنها این است که به سرعت بارگذاری کمک می کنند.بدی آنها این است که آفلاین هستند.یعنی ممکن است در منبع اصلی اطلاعات تغییر کرده باشد، اما چون cache شده است شما اطلاعات به روز شده را نبینید..یک نوع روی سیستم کاربر است که در تنظیمات مرورگر می توان آنها را پاک کرد.
در سئو، cache در شخصی سازی نتایج موتور جستجو موثر است.https://www.google.com/imgres?imgurl...&iact=c&ictx=1