کار خاص شما
کاری که رقبا انجام ندادن
ایجاد کار متمایز و خاص شما
مثال: دیجی کالا ماموریتش یک راهنمای خرید هوشمند و هدفمند است
بعد یک فروشگاه اینترنتی