ارزش ویژه شما
مثال: همه فعال صنعت لبنیات هستن
مزیت یک برند از محصول تا توزیع سریع و حتی مشتری مداری قابل تصور هست
الان ارزش ویژه میهن در شبکه بهم پیوسته تامین ،تولید ، توزیع هست
میشه گفت سرعت – قیمت – کیفیت – ساده تر بودن و .. و و ui و ux