حتما در مدل اقتصاد اشتراکی ما برون سپاری داریم
یه مثال برون سپاری: کار حمل و نقل دیجی کالا را ماهان سیر انجام می دهد
لکسوس بچه تویوتا هست
مانند صنایع غذایی الف و روغن الف
اما روغن ب
سیاست ژاپنی‌ها در کسب سهم بازار است اقتصادی و لوکس کنار هم
نیسان و اینفینیتی