مثلا: همکاری برندها بویژه خودروسازان
مثل میتسوبیشی نیسان رنو مدل کسب و کار کنسرسیومی هست
البته میتواند برند مشترک هم باشد این مدل همکاری
یا همکاری استراتژیک