ابر برند تک بعدی شاید باشد
ولی برند جامع چند بعدی و ابر برند
مثال:

  • مانند جنرال الکتریک
  • میتسوبیشی
  • سامسونگ

سوال: همکاری برندها بویژه خودروسازان
مثل میتسوبیشی نیسان رنو چه مدل کسب و کار هست:

  • کنسرسیوم
  • یا برند مشترک
  • یا همکاری استراتژیک