برند رهبر بازار
که قوانین بازار با ایشان طراحی و اجرا میش
مثال از ابربرند:

  • اپل ، سامسونگ ابر برند بازار اسمارت فون ها
  • زر و تک در بازار اسپاگتی ایران