سیستم یک چرخه هست
چرخه ای متشکل از پیش خورد ، ورودی ، فرایند ، خروجی ، بازخورد ، بازمهندسی
مجموعه ای از عناصر که با همدیگر در راه رسیدن به یک هدف مشترک در تعامل هستند
هر سیستم حتما تشکیل شده از مجموعه ای زیر سیستم
هر زیر سیستم خودش یک سیستم مستقل است
پیش خورد، بازخورد و باز مهندسی
پیش‌خورد: داده اولیه
بازخورد: فیدبک سیستم
بازمهندسی: اصلاح ساختار
سیستم یعنی پیش خورد، ورودی ، فرایند ، خروجی ، فیدبک ، باز مهندسی
مثالهایی از سیستم:

  • انسان
  • قلب یک زیر سیستم است در سیستم انسان است
  • انسان بهترین مثاله
    چون داخلش خیلی زیر سیستم هست ک خودشون هرکدوم سیستم مستقل هستند

سیستم ها اثر انگشت مستقل دارند
هیچ سیستمی شبیه هم نیست