امروزه با توجه به رشد خیره کننده صنعت هتلداری در سراسر جهان و رقابت شدید بین برندهای مختلف در این حوزه ، شناسایی راهکارهایی مفید برای انتخاب نام برند هتل و نحوه حفاظت از آن ، انگیزه حرکت به سمت اهداف بزرگ تر را فراهم خواهد نمود.
برای این منظور ، با ما در موسسه حقوقی فکر برتر همراه باشید.


نحوه انتخاب علامت تجاری
تغییرات مداوم و پایدار در صنعت گردشگری ، مستلزم ایده های خلاق و بدیع می باشد تا برندها بتوانند در این عرصه حضور یابند. بنابراین، برای به دست آورده امتیاز سبقت ، باید نامی ممتاز و منحصر به فرد را انتخاب کنید تا علاوه بر اینکه موجبات تفاوت آن با سایر هتل ها را فراهم آورد ، توانایی آن را داشته باشد تا مانند چنگکی ، مشتریان زیادی را گیر بیندازد .
گفتنی است، در سال 2006حدود 285 برند هتل در کل دنیا وجود داشته است که امکان ارزیابی را به ویژه در مورد هتل هایی که در یک محدوده قیمت یکسان هستند ، برای مشتریان دشوار می کند. در این میان ، نام برندها برای هتل های توسعه یافته در کنار شهرت برند به طور چشم گیری در انتخاب برند تاثیرگذارند.