هر اکانت بیدود منحصر به فرد است و تنها یک نفر قادر به استفاده از آن است.
اما در صورتی که این اپلیکشن در گوشی چند نفر ذخیره شده باشد و با یک شماره فعال باشد امکان استفاده از آن بطور غیر هم زمان وجود دارد، بطور مثال برادر شما در هنگامی که شما قصد استفاده از اپلیکیشن و دوچرخه های بیدود را ندارید می تواند با اکانت شما سفر کند.
اما این مساله به دلیل مواردی همچون بیمه مسافر و مسئولیت هایی که در قبال صاحب اکانت است به هیچ وجه توصیه نمی شود چرا که در صورت بروز مشکل یا حادثه هیچ توجیهی برایاین امر وجود ندارد.

هزینه استفاده از بیدود چقدر است؟