تعرفه استفاده از دوچرخه های نارنجی تهران بیدود ( بیدود چیست؟) 189.000 تومان است، که این وجه به عنوان سپرده نزد بیدود امانت می ماند و قابل استرداد است، به ازای هر سفری که شما انجام می دهید مبلغی به عنوان هزینه سفر از حساب شما کسر می گردد که این مبلغ متناسب با مسافت طی شده توسط شما است.

تعرفه استفاده از این دوچرخه ها به ازای هر 30 دقیقه معادل 1500 تومان است . و در تستی که همکاران استارتاپ فاروم انجام دادند، مسیر سعادت آباد به فلکه دوم صادقیه حدود 50 دقیقه و معادل 3000 تومان محاسبه گردید.

آیا امکان استفاده چند نفر از یک اپلیکیشن بیدود با هزینه 159 هزار تومان وجود دارد؟

نحوه استفاده از دوچرخه های نارنجی تهران دود بیدودامتیازاتی که در اپلیکیشن دریافت می کنیدمنبع: startupforum.ir