تعرفه استفاده از دوچرخه های نارنجی تهران بیدود ( بیدود چیست؟) 159.000 تومان است، که این وجه به عنوان سپرده نزد بیدود امانت می ماند و قابل استرداد است، به ازای هر سفری که شما انجام می دهید مبلغی به عنوان هزینه سفر از حساب شما کسر می گردد که این مبلغ متناسب با مسافت طی شده توسط شما است.

آیا امکان استفاده چند نفر از یک اپلیکیشن بیدود با هزینه 159 هزار تومان وجود دارد؟

امتیازاتی که در اپلیکیشن دریافت می کنیدمنبع: startupforum.ir