استارتاپ ویکند کارآفرینی با رویکرد امنیت فضای سایبری

پنجمین استارتاپ ویکند «شروع کن» به همت #دانشگاه_خوارزمی با رویکرد امنیت شبکه و فضای مجازی، تشکیل میشود.✅

🔆🔆 هدف:
سرمایه گذاری بر روی ایده های نوآورانه و افزایش مهارت کارآفرینانی در بین نخبگان دانشگاهی و جوانان صاحب ایده.

این رویداد سه روزه شامل:
♻️ شناسایی و غربالگری ایده های جدید در حوزه امنیت سایبری
♻️ تشکیل تیم های کسب و کاری حول ایده های منتخب شرکت کنندگان
♻️ برگزاری کارگاه های آشنایی با بوم مدل کسب و کار (Business Model Canvas)، کارگاه کمینه محصول قابل ارائه (MVP)، نحوه ارائه ایده، توسعه محصول، مشتری یابی ونحوه تولید محصول اولیه
♻️ داوری ایده ها، اهداء جایزه به تیم های منتخب و حمایت های آتی

📆 تاریخ رویداد: 10 الی 12 بهمن ماه 1397

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 🏼👇🏼👇🏼👇🏼
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
startupwekeend.ir – استارتاپ ویکند