چهارمین کنگره بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی، اسفند ۹۷


تاريخ برگزاري: 6 الی 8 اسفند 1397

آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: 10 بهمن 97

آخرین مهلت ثبت نام: 10 بهمن 97

اطلاعات تماس

دبیر علمی کنفرانس: دکتر علی اکبر موسوی موحدی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر میثم یوسفی

تلفن تماس با دبيرخانه: 66412556-021

وب سايت همايش: www.sbcongress.ir

ایمیل: info[at]sbcongress.irمحورهای همایش

* بیوتکنولوژی پزشکی
· زیست داروها و واکسن ها
· روش های تشخیصی و تست ژنتیکی
· فارماکوژنتیک و ژن درمانی
· سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
· مهندسی زیست پزشکی
* بیوتکنولوژی مولکولی و نانوتکنولوژی
· ایمونولوژی و ژنتیک
· بیوشیمی و بیوفیزیک
· نانوزیست حسگرها
· نانو داروها و نانوحامل های دارویی
· نانوفناوری غذایی
* بیوتکنولوژی کشاورزی و دام ها
· مهندسی ژنتیک گیاهی و گیاهان ترانسژنیک
· کشت سلول و بافت گیاهی
· مهندسی مسیرهای تولید متابولیت های گیاهی
· اگرونومی و تولید نهاده‌های کشاورزی با استفاده از زیست فناوری
· تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های دامی
· اصلاح نژاد دام ها و حیوانات تراریخته
* بیوتکنولوژی صنعتی و میکروبی
· میکروبیولوژی و فرایندهای تخمیری در صنعت و معدن فرآوری غذا
· تولید و کاربرد زیست پلیمرها و زیست مواد
· بیومس و زیست انرژی
· مهندسی شیمی و کاربرد آن در زیست فناوری
* بیوتکنولوژی محیطی
· بیومارکرها
· زیست پالایی و تصفیه فاضلاب ها
· زیست ترانسفورماسیون
· بیوتکنولوژی دریا
* بیوانفورماتیک و زیست شناسی سامانه ها
· زیست شناسی محاسباتی و الگوریتم‌های زیستی مدل سازی شبکه های زیستی
· آمار زیستی و داده کاوی
· ژنومیکس و پروتئومیکس
· ترنسکریپتومیکس و متابولومیکس
* اقتصاد و مبانی اخلاقی
· مدیریت کسب وکارهای بیوتکنولوژی
· ایمنی زیستی و کنترل کیفی
· محدودیت های اخلاقی در کاربرد بیوتکنولوژی