نام استارتاپ: شیک رخ
وب سایت: shikrokh.com
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: اتوماسیون سالن زیبایی و نوبت دهی آنلاین مراکز زیبایی
نام صاحب استارتاپ: حسین گوهری سلیمی
توضیح بیشتر:
اتوماسیون کامل سالن های زیبایی و نوبت دهی آنلاین آرایشگاه و سالن های زیبایی .