نام استارتاپ: کافه‌باز
وب سایت: coffeebaz.com
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: تبلیغات کافی شاپ ها
نام صاحب استارتاپ: ماهان لشگری
توضیح بیشتر:
سایت کافه باز نوآوری در تبلیغات و خدمات کافی شاپ های سراسر کشور