نام استارتاپ: دوره‌یاب | مرجع معرفی دوره های آموزشی

وب سایت: .dorehyab.com
سال تاسیس: ۱۳۹۷
موضوع: نیاز مندی تخصصی در زمینه دوره های آموزشی
نام صاحب استارتاپ: رضا محمدی
توضیح بیشتر:
دوره یاب مرجعی برای معرفی دوره های آموزشی برگزار کنندگان دوره های آموزشی در سراسر کشور به صورت رایگان می باش