نام استارتاپ: فروشگاه ساز باب
وب سایت: bab.ir
سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: فروشگاه ساز آنلاین
نام صاحب استارتاپ: شاهین وارسته
توضیح بیشتر:
فروشگاه ساز رایگان سازیتو با امکانات متنوع توانایی پاسخ گویی به تمامی افراد را دارد و رابط کاربری بسیار آسان و روان آن باعث شده تا به تازگی علاقه مندان زیادی داشته باشد این فروشگاه ساز