نام استارتاپ: دکترآباد
وب سایت: DoctorAbad.com
سال تاسیس: ۱۳۹۵
موضوع: علوم پزشکی
نام صاحب استارتاپ: رضا طهورایی
توضیح بیشتر:
دکترآباد | سرزمین‌علوم‌پزشکی‌کشور
آموزشگاه + فروشگاه + پایگاه دانلود+ پژوهشگاه + لانک سوال+ مرکز مشاوره + مرکز تبادل + مرکز گفتگوی آنلاین + مرکز فیلم +…. برای دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی (پزشکی + دندانپزشکی+ داروسازی + پرستاری + مامایی + علوم‌آزمایشگاهی+ بهداشت + تغذیه +…) از دبیرستان تا آخرین مقاطع تحصیلی