نام استارتاپ: آرایشگریاب
وب سایت: BarberFind.ir
سال تاسیس: ۱۳۹۷
موضوع: نوبت دهی – آرایش و زیبایی
نام صاحب استارتاپ: حسین عزیزطولی
توضیح بیشتر:
جستجو ، مقایسه و رزرو بهترین آرایشگاه های ایران