پیدا کردن وکیل پایه یک دادگستری مناسب
کسانی که می خواهند در روند های حقوقی خود آسودگی بیشتری داشته باشند از وکیل پایه یک دادگستری در فرایند های حقوقی شان استفاده میکنند. امروزه پیدا کردن وکیل دارای روال جدید تری نسبت به گذشته می باشد و بستر اینترنت باعث تسهیل این امر شده است. دادسان بهترین سایت برای پیدا کردن وکیل پایه یک دادگستری است; اما علت این ادعا چیست؟ در دادسان بررسی کاملی روی وکلا صورت گرفته و بر اساس این که وکلا تجربه بیشتر در چه موضوعاتی دارند، دسته بندی شده اند و همزمان می توان از چند وکیل قیمت دریافت کرد، با مطالعه‌ی این اطلاعات، کاربر انتخاب راحت‌ تر و آگاهانه تری خواهد داشت. همچنین هزینه وکالت، مشاوره و قرارداد به صرفه تر است زیرا قیمتها به صرفه و منطقی است چرا که تعدد وکلا باعث افزایش پیشنهادات گردیده و در نتیجه قابلیت انتخاب منصفانه ترین مبلغ را امکان پذیر می سازد، علاوه بر موارد فوق میتوان به پوشش سراسر کشوری و سرعت در بدست آوردن قیمت از چند وکیل با تجربه و متخصص اشاره کرد. دادسان با شعار "انتخاب هوشمندانه وکیل" امکان مقایسه و انتخاب وکلا را بر اساس تجربه و هزینه در سراسر ایران فرهم کرده است. با توجه به این امکانات، دادسان بهترین سایت برای پیدا کردن وکیل پایه یک دادگستری است.


وکالت
در دادسان با ثبت درخواست وکالت، شما قیمت پیشنهادی از چند وکیل پایه یک دادگستری به همراه رزومه ایشان را بدست می آورید همچنین می توانید هزینه وکالت و هزینه مشاوره جلسه اول وکلا را با هم مقایسه کنید، به جلسه با وکیل بروید و در صورت تفاهم با وکیل، با امضای وکالت نامه و قرارداد، امور خود را به وکیل بسپارید. لازم به ذکر است در صورتی که مشاوره شما منجر به اعطای وکالت گردد، هزینه ی پرداختی از مبلغ حق الوکاله کسر خواهد گردید.


مشاوره حقوقی
با ثبت درخواست مشاوره حقوقی شما هزینه مشاوره حقوقی از چند وکیل پایه یک دادگستری به همراه رزومه ایشان را بدست می آورید می توانید با هم مقایسه کنید و مناسب ترین وکیل را از نظر خود انتخاب کنید و با وکیل جلسه مشاوره تلفنی یا حضوری داشته باشید. لازم به ذکر است در صورتی که مشاوره شما منجر به اعطای وکالت گردد، هزینه ی پرداختی از مبلغ حق الوکاله کسر خواهد شد.


تنظیم قرارداد
اگر درخواست تنظیم قرارداد داشته باشید با ثبت درخواست خود، قیمت پیشنهادی از چند وکیل پایه یک دادگستری به همراه رزومه ایشان را بدست می آورید همچنین می توانید هزینه تنظیم قرارداد و هزینه مشاوه جلسه اول وکلا را با هم مقایسه کنید و با وکیل جلسه مشاوره تلفنی یا حضوری داشته باشید تا نیاز های قراردادی خود را به وکیل اعلام کنید. همچنین فرایند پرداخت هزینه تنظیم قرارداد، به صورت 50% در ابتدا و 50% پس از تنظیم متن قرارداد می باشد و با وکیل زمانی تسویه کامل می شود که قرارداد مورد تایید شما باشد. لازم به ذکر است در صورتی که مشاوره شما به تنظیم قرارداد ختم گردد، هزینه پرداختی از حق الزحمه قرارداد کسر خواهد شد.


بررسی یا اصلاح قرارداد
اگر درخواست بررسی یا اصلاح قرارداد داشته باشید با ثبت درخواست خود، قیمت پیشنهادی بررسی قرارداد را از چند وکیل پایه یک دادگستری به همراه رزومه ایشان را بدست می آورید همچنین می توانید هزینه بررسی قرارداد وکلا را با هم مقایسه کنید و با وکیل جلسه مشاوره تلفنی یا حضوری داشته باشید تا ابهامات قراردادی خود را به وکیل اعلام کنید.