های،ده!
در سال هاﻯ اخیر سبك سفر بسیارﻯ از گردشگران تغییر یافته است. بسیارﻯ از افراد دوست دارند به جاﻯ مسافرت به مقاصد شلوغ و تكرارﻯ همیشگی مناطق بكرترﻯ را جایگزین كنند. پلتفرم هاﻯده بسترﻯ براﻯ رزرواسیون و فروش جاذبه هاﻯ گردشگرﻯ روستایی و محلی فراهم می آورد و دسترسی افراد را به خدمات و محصولاتی از قبیل خانه هاﻯ روستایی و اقامتگاههاﻯ بوم گردﻯ، غذاهاﻯ محلی، صنایع دستی و تورهای تجربه سبک زندگی در سراسر كشور تسهیل میكند. گردشگران با جستجوﻯ سریع و آسان قادر به انتخاب و رزرو جاذبه هاﻯ روستایی دلخواه خود هستند.آنها میتوانند درباره سفرها و تجربه هاﻯ خود نظر بدهند و خدمات ارائه شده توسط افراد محلی را امتیاز دهی كنند. علاوه براین افراد محلی و فعالان گردشگرﻯ نیز به راحتی میتوانند خدمات و محصولات خود را در این سامانه تعریف كرده و قیمت گذارﻯ كنند. لازم به ذكر است كه كارآفرینان محلی می توانند از خدمات مشاوره كسب وكار و عارضه یابی خارج ازسامانه نیز بهره مند گردند. در حال حاضر تیم ما به دنبال ارائه خدمات به گردشگران خارجی می باشد و در آینده این خدمات برای گردشگر داخلی مهیا خواهد شد.
در های ده امکانات زیر در دسترس گردشگران خواهد بود :

  • رزرو اقامتگاههای بوم گردی و روستایی
  • تجربه سبک زندگی بومی
  • شرکت در رویدادهای محلی
  • سفارش وخرید صنایع دستی
  • سفارش غذای و سایر فرآورده های محلی