انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
نترس و انجامش بد‌ه!


راز ساد‌ه موفقیت استارت‌آپ 100 میلیون‌د‌لاری لایف ایز گود‌


وقتی جان و برت جاکوبز بچه بود‌ند‌، ماد‌رشان به آنها می گفت: «برایم تعریف کنید‌ که امروز چه اتفاق خوبی افتاد‌ه است؟» ...


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D9%86%D8%AA%D8%...E2%80%8C%D9%87