انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

این قابلیت با ارتقا به نسخه جدید همراه‌بانک سینا و افزوده شدن خدمت کارپوشه به آن فراهم شده است. به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با ارتقا نسخه همراه‌بانک سینا و افزوده شدن خدمت کارپوشه به این سامانه، مشتریان حقوقی و صاحبان شرکت‌ها و دارندگان حساب‌های مشترک می‌توانند از خدمات بانکی قابل ارائه استفاده کنند. […]
نوشته «امکان ارائه خدمات بانکی موردنیاز شرکت‌ها با همراه‌بانک سینا فراهم شد» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/122678