انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف‌سازی مبادلات بانکی و مقابله مؤثرتر با پولشویی را تصویب کرد. به گزارش ایران، در این جلسه که با حضور رئیسان قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از […]
نوشته «شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سومین اختیارات ویژه در مقابله با پولشویی را به بانک مرکزی داد» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/122353