انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

باگ‌های زیادی داریم. پیرامون بانکداری و پرداخت الکترونیک ما اتفاقات عجیبی می‌افتد. تعداد این اتفاقات کم نشده است و انگار کک کسی هم نمی‌گزد. موضوعات مهم‌تری برای پرداختن به آنها داریم. رسانه‌ها هم کاری به این چیزها ندارند.   پریروز؛ امید امید ۲۷ ساله و دانشجوی ادبیات انگلیسی است. او در کارت خود ۳۴۲ هزار […]
نوشته «امید، نگار، پدر مسعود و دیگران» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/122028