انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از ارز دیجیتال :

پول را با سه عملکرد کلیدی آن می‌توان تجزیه‌وتحلیل کرد: به‌عنوان یک وسیله‌ی مبادله، یک واحد محاسبه برای نشان دادن ارزش هر چیز و یک ذخیره ارزش. تاریخچه‌ای مختصر در مورد پول با توجه به تاریخ هرودت، لیدیه‌ای‌ها (Lydians) (کشوری در جنوب غرب آناتولی)، تا آنجا که ما می‌دانیم اولین کسانی بودند که از سکه‌های […]
______________________________
ادامه در منبع : https://arzdigital.com/from-nixon-to-nakamoto/