انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

سامانه تشخیص تخلف (Fraud Detection) به‌منظور شناسایی و جلوگیری از انجام تراکنش‌های مشکوک در شبکه بانکی و پرداخت مورداستفاده قرار می‌گیرد. ازآنجایی‌که احتمال تقلب و تخلف در شبکه پرداخت از سوی استفاده‌کنندگان وجود دارد، توجه شبکه بانکی کشور به استفاده از سامانه تشخیص تخلف در راستای تحقق دستورالعمل‌های بانک مرکزی افزایش یافته است. به گزارش […]
نوشته «جلوگیری از انجام تراکنش‌های مشکوک با سامانه تشخیص تخلف بانکی داتین» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/121877