انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

همواره در برابر هر پدیده نوظهوری دو نوع دیگاه وجود داشته است. برخی آن را تهدیدی جدی برای خود قلمداد می‌کنند و برخی دیگر فرصتی که باید به غنیمت شمرد. فین‌تک نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. علی‌رغم تمام فرصت‌ها و پتانسیل‌هایی که از آن سراغ داریم، به نظر می‌رسد که این جهش مدرن […]
نوشته «۵ راهکار برای مقابله بانک‌ها با ساختارشکنی‌های فین‌تک» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/121763