انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: «در دنیا سهم اقتصاد ارتباطات و فناوری اطلاعات بین ۲ تا ۵ درصد است که در وضعیت فعلی ایران هم سهم این نوع از اقتصاد در همین دامنه قرار دارد.» به گزارش ایران، امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: «اقتصاد دیجیتال با اقتصاد ارتباطات و فناوری اطلاعات متفاوت است اما اقتصاد […]
نوشته «ناظمی: مجموعه درآمد شرکت‌های فناوری اطلاعات از تولید ناخالص کشور ۲ تا ۵ درصد است» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/121485