انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

شرکت توسن تکنو، به‌ منظور تکمیل نیروی انسانی خود، کارشناس تحقیقات بازار با شرایط زیر استخدام می‌کند: پست سازمانی مقطع رشته شرایط احراز کارشناس تحقیقات بازار کارشناسی ارشد MBA / مدیریت بازاریابی / صنایع / آمار توانایی تحلیل و تفسیر اطلاعات مهارت گزارش‌نویسی و طراحی پرسش‌نامه تسلط به زبان انگلیسی ترجیحا آشنایی با صنعت بانکی […]
نوشته «توسن‌تکنو کارشناس تحقیقات بازار استخدام می‌کند» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/121317