چگونگی پرداخت قبوض همراه اول از طریق سامانه ۹۹۹۰

نمایش نسخه قابل چاپ