انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

اداره پولی سنگاپور برندگان بخش هکسلریتور فین‌تک جهانی را، که یکی از بخش‌های فستیوال فین‌تک سنگاپور امسال است، مشخص کرد. این برندگان از میان ۲۰ فینالیستی انتخاب شدند که راهکارهایشان را در روز دموی فستیوال فین‌تک ارائه داده بودند. درواقع اداره پولی سنگاپور پیش از برگزاری این فستیوال ۸۰ مسئله و مشکل مختلف را در […]
نوشته «آشنایی با سه برنده بخش هکسلریتور فین‌تک در فستیوال فین‌تک سنگاپور ۲۰۱۸» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/121268