انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

زمانی که به فناوری بلاکچین و مقررات حفاظت از داده‌های عمومی (GDPR) نگاه می‌کنیم شاید متوجه هیچ ارتباطی میان این دو مفهوم نشویم؛ اما فرصت‌ها و پیامدهایی که هر دوی اینها به همره دارند، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و بحث‌های متفاوتی درباره آینده این فناوری و مقررات به وجود آمده است. باتوجه […]
نوشته «بلاکچین و مقررات حفاظت از داده‌های عمومی (GDPR) و دغدغه سازگاری میان آنها» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/121123