انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

مستند منتشرشده توسط شاپرک، به اشتباه، طرح پیشنهادی شاپرک فراتر از حیطه فنی تعبیر شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، انتشار غیرحرفه‌ای یک مستند فنی با موضوع سوخت در برخی رسانه‌ها این شایبه را به وجود آورده که شبکه بانکی و پرداخت کشور پیشنهادی فراتر از حیطه فنی ارایه کرده درحالی‌که این برداشت […]
نوشته «شاپرک پیشنهادی فراتر از حوزه فنی توسعه زیرساخت خدمات پرداخت ارایه نداده است» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/121159