انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

کمیته اقتصاد و امور مالی اروپا در مورد موضع خودش نسبت به قوانین مربوط به ایجاد و عملکرد ارائه‌دهندگان سرویس‌های کراودفاندینگ اروپا برای کسب‌وکارها به رایزنی پرداخت. درواقع متن تصویب‌شده در این رایزنی با هدف ارائه مجموعه قوانینی در زمینه سرویس‌های کراودفاندینگ تهیه شده است تا از طریق آن بتوانند به توسعه و گسترش عملکرد […]
نوشته «پارلمان اروپا با برداشتن برخی محدودیت‌های کراودفاندینگ موافقت کرد» اولین بار در «راه پرداخت» منتشر شد.

______________________________
ادامه در منبع : https://way2pay.ir/120784