را نود؟  • ترکیب دنیای واقعی و مجازی
  • تولید محتوی ارزشمند
  • خدمات اجتماعی و ارتباطی که تاکنون در دسترستان نبوده اند
  • حقیقت و واقعیت
  • پیدا کردن بهترین و با کیفیت ترین خدمات در نزدیکترین مکان
  • نوع جدیدی از به اشتراک گذاری پست های اجتماعی