درباره ما

در بررسی بهترین کارهای انجام شده در جهان به دو نمونه خوب برخوردیم اولیش وب‌سایت codecademy بود، این وب سایت برنامه نویسی را به شیوه تعاملی آموزش می دهد، چیزی که ما اکنون به زبان فارسی پیاده سازی کردیم. نه! کپی برداری نیست، یه نقطه شروع است تا به مرور به شیوه آموزشی کدلرنر برسیم. دومی از آن code.org بود، یک بنیادی که جهت آموزش همگانی منطق برنامه نویسی و نرم افزار (به خصوص در ایالات متحده) تلاش می کند، موسسینش دو ایرانی هستند. حامیان ثروتمند و قدرتمندی دارد.کار بسیار جالبی می کنند، سعی داریم مدل بومی سازی شده این کار را در کشورمان پیاده سازی کنیم. نیت و هدفمان همین اندازه خیر است، باور داریم که می توانیم و خوشبختانه در این مسیر تنها نیستیم.


کدلرنر کجاست؟

ایـران، قزویـن
خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، مرکز نوآوری و فناوری سینتک
۱۶۰۰ ۳۳۶۸ (۲۸) ۹۸+
با ما در تماس باشید
hi@codelearnr.com